We verwelkomen Brigitte Lafère als VIHP in onze praktijk

Geleidelijk aan zal mevr. Brigitte Lafère zich in onze praktijk inwerken als Verpleegkundige In de HuisartsenPraktijk.

Een VIHP zorgt er mee voor dat de kwaliteit van de aangeboden zorgen nog toeneemt.

Ze neemt daartoe taken op zich waarvoor meer tijd nodig of die een extra technische akte vragen.

Ze voert deze taken enkel na doorverwijzing door uw huisarts uit en onder de verantwoordelijkheid van die arts. Het spreekt voor zich dat er continu overleg plaats vindt tussen de verpleegkundige en uw huisarts.

Om haar taak te kunnen uitvoeren heeft de ze inzage in uw medisch dossier zodat ze op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard is ook zij gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Hoe gaat dat in zijn werk, de VIHP / praktijkverpleegkundige?

Onze VIHP kan zowel technische prestaties uitvoeren als een specifieke raadpleging houden, altijd in naam van uw huisarts. Dit is vergelijkbaar met wat in een ziekenhuis gebeurt.

Net zoals in het ziekenhuis betaalt u niet de verpleegkundige maar wel de arts.

De VIHP zal van u het remgeld, het gedeelte dat u niet terugbetaald krijgt, cash ontvangen. De arts ontvangt het resterende bedrag via het RIZIV.

Afhankelijk van de technische prestatie of de raadpleging kan de VIHP een vervolg raadpleging bij uw arts plannen en / of extra informatie in uw dossier noteren.

 

Welke taken kan de VIHP uitvoeren in naam van uw huisarts?

U een bezoek brengen in het ziekenhuis en de evolutie mee opvolgen.

Uw thuiskomst na de opname goed voorbereiden.

Het eerste huisbezoek afleggen nadat u langere tijd opgenomen bent geweest in het ziekenhuis.

Met u overleggen over een “voorafgaande zorgplanning”: wat als ik plots ernstig ziek wordt?

Een overzicht van uw gezondheidstoestand maken wanneer u nieuw bent in deze praktijk.

Een (jaarlijks) preventieconsult met u voeren:

  • bent u in orde met alle vaccinaties, met alle uit te voeren controle-onderzoeken?
  • loopt u extra risico op bepaalde ziektes?
  • U in contact brengen met een bewegingscoach: bewegen op verwijzing.

Een “MMSE” uitvoeren, een geheugentest.

U aanleren hoe u een tijdje uw bloeddruk thuis moet meten.

U aanleren hoe u uw “puffer” moet gebruiken.

Door |2019-12-29T16:19:09+00:0029 december, 2019|