Praktijkregelement

Praktijkregelement

PRAKTIJKREGLEMENT

                                                                               PRAKTIJKREGLEMENT

Hieronder leest u alvast de richtlijnen die gelden in onze praktijk

 • Behandel iedereen in de praktijk en het gebouw met respect.
 • Agressie, zowel verbaal als fysiek, wordt niet getolereerd. Binnen onze praktijk willen wij dat medewerkers en patiënten respectvol met elkaar omgaan. Bij overtreding van deze regel volgt mogelijks uitzetting uit de praktijk.
 • Kom uw afspraken na. Indien uw afspraak niet meer nodig is of verplaatst moet worden gelieve het secretariaat daar zo snel mogelijk en ten laatste 2u op voorhand over te verwittigen. Indien u dit niet doet zal u een geldboete van €20 voor de gemiste consultatie dienen te betalen.
 • Herhaaldelijk te laat komen wordt niet getolereerd in de praktijk. Indien u te laat komt is uw afspraak van die dag niet gegarandeerd. Indien u twee keer te laat komt op 12 maanden tijd zal u de volgende keer een geldboete (€20) voor de volgende consultatie moeten betalen. Als dit te vaak gebeurt kan dit ons ook verplichten tot uitzetting uit de praktijk.
 • 1 persoon = 1 afspraak. Kom je met twee personen, dan boek je 2 afspraken.
 • Voor een afspraak worden 15 minuten voorzien. Heb je meerdere hulpvragen dan zal de dokter tijdens die consultatie bepalen of u hiervoor en bijkomende afspraak zal moeten maken.
 • Attesten worden tijdens de consultatie ingevuld. Neem daarom steeds alle vereiste documenten mee naar je consult (bv: papieren van het werk, verzekeringsformulieren, documenten van de mutualiteit,…). Op attesten van arbeidsongeschiktheid wordt NOOIT meer dan 1 werkdag teruggekeerd in de tijd.
  Het is nutteloos aan de arts een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid. Het zal u steeds worden geweigerd. Het vragen, verstrekken en gebruiken van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld.
 • Er is geen vrije raadpleging: Meld u voor uw afspraak aan bij het onthaal en laat uw eID kaart inlezen of geef de ISI+ kaart af aan de onthaalmedewerker.
 • U draagt steeds een mondmasker indien u last heeft van verkoudheidsklachten. Zowel in de wachtzaal als in het kabinet.
 • Steps, fietsen en andere vervoersmiddelen laat u buiten. Enkel noodzakelijke mobiliteitshulpmiddelen (rollator of rolstoel)/kinderwagen mogen mee indien gewenst.
 • Nieuwe patiënten worden enkel ingeschreven indien ze binnen het stratenplan van de praktijk wonen of familie zijn van bestaande patiënten op hetzelfde adres. U maakt eerst een kennismakingsconsult(met de verpleegkundige). Dit consult dient om een dossier op te maken met uw voorgeschiedenis en chronische medicatie en eventueel een plan samen op te stellen voor opvolging indien nodig.
 • Huisbezoeken: Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Zo nodig aan te vragen voor 10u ’s ochtends, zo kan een planning gemaakt worden. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor de patiënt het meeste voordeel. Het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.
 • Het belmoment van de arts dient enkel voor korte vragen. Heb je meer tijd nodig, maak dan een afspraak.
 • Verslavende medicatie wordt enkel door de eigen huisarts voorgeschreven, kijk dus goed na wanneer uw arts afwezig is.
 • Resultaten van onderzoeken worden zo mogelijk altijd met de aanvragende arts besproken.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!