Huisregels2023-03-08T12:55:24+00:00

VOORSCHRIFTEN

VOORSCHRIFTEN

De inname van medicatie op doktersvoorschrift vereist een regelmatige medische controle. Het bekomen van een voorschrift los van een afspraak of huisbezoek wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan.
Ook een voorschrift voor een behandeling (bv. kine), een onderzoek (bv. radiografie) en allerhande attesten vergen een contact met de dokter zelf.
Het is niet toegestaan medische gegevens door te sturen per e-mail.

ATTESTEN

Voor het invullen van allerlei attesten (levensverzekering, schuldsaldo, préoperatieve evaluatie, sport) neemt u vooraf contact op met het secretariaat. Deze attesten vragen vaak meer tijd en/of voorbereidend werk.
Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.

ATTESTEN

NAKOMEN VAN AFSPRAKEN

NAKOMEN VAN AFSPRAKEN

Laat zo vlug mogelijk weten indien u toch verhinderd bent. Zo kunnen we misschien nog iemand anders helpen.