Opleidingspraktijk2023-03-08T12:57:09+00:00

Opleidingspraktijk

Opleidingspraktijk

STUDENTEN

STUDENTEN

Onze praktijk werkt mee aan de opleiding van toekomstige artsen. We bieden hen tijdens hun basisopleiding praktijkervaring aan door hen korte periodes met ons mee te laten werken.
Zo krijgen alle toekomstige artsen ook een kijk op wat het betekent huisarts te zijn.
Een bericht in de wachtzaal kondigt aan wanneer en bij welke arts er een student aanwezig is. Indien u liever uw arts consulteert zonder bijzijn van de stagiair kan dit op eenvoudige vraag.

HUISARTSEN IN OPLEIDING

Daarnaast staat onze praktijk ook open voor huisartsen in opleiding (haio’s).
Na de basisopleiding tot arts volgen immers nog drie jaren specialisatie tot huisarts.
Deze jonge dokters hebben de studies geneeskunde afgerond, maar zijn voor één jaar verbonden aan onze praktijk om zich verder te kunnen ontplooien tot zelfstandige huisartsen.

HUISARTSEN IN OPLEIDING

VOORDELEN VAN EEN HAIO

VOORDELEN VAN EEN HAIO

De haio voert alle taken, raadplegingen en huisbezoeken als huisarts zelfstandig uit. Hij / zij kan op elk moment iemand van de vaste huisartsen bereiken voor overleg. Er is bovendien dagelijks een bespreking voorzien met de opleider. Dit heeft als voordeel dat over uw gezondheidsprobleem minstens tweemaal wordt nagedacht, tijdens de raadpleging en tijdens de bespreking.

Voor alle artsen betekent dit een continu bijscholen en koppelen van ervaring aan nieuwe kennis.